นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อควรพึงระวังกับการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
12 พฤศจิกายน 2558 14:48
#104174

ที่บ้านเคยติด สมัยลูกยังเล็ก ๆ พอโต ๆ ก็เลิกติด เพราะกลัวค่าไฟฟ้าเช่นกัน