นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญญามีค่ากว่าความรู้

Ico48

คนมีปัญญาจะคิดถึงคนรุ่นหลัง อีก 9 ชั่วโตคร จึงรู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี โดยเลือกใช้ เลือกทำอย่างพอดี เพราะเผื่อไว้ให้คนรุ่นต่อไป

ด้วยความขอบคุณค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี สู่ประโยชน์สุขร่วมกัน อย่างเป็นธรรม

ยาดมเอง