นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาการ Flash ในหลอด XRD (2)

Ico48

ถ้าสามเสนก็ต้องนั่งรอจนกว่าจะมีรถขนผักความเลวสูง

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อาการ Flash ในหลอด XRD (2)