นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นั่งรถ กินลม ชมคลื่น

Ico48

หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเนื่องจากบันทึกจากโทรศัพท์และบันทึกบริเวณป่าเขาทำให้การอัพไฟล์รูปก็ได้มาเพียงแค่นี้