นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนไทย ทำความดีถวาย "ในหลวง" : DoGood4KING

Ico48
toro [IP: 125.26.101.250]
01 กุมภาพันธ์ 2559 09:08
#104597

ในหลวงทรงทำงานเพื่อคนไทยมาตั่งแต่เริ่มครองราชสมบัติจนถึงปัจจุบันท่านก็ยังทรงงานเพื่อคนไทยอยู่ถึงแม้ท่านจะทรงประชวรอยู่ก็ตามท่านก็ยังทรงงานตลอดเพราะคนไทยยังมีปัญหากันอยู่ทันจึงยังทรงงานอยู่ถ้าเรารักในหลวงก็ควรทำให้ท่านสบายใจ