นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมหลักสูตร Lean เพื่อการพัฒนาการทำงาน

Ico48

เขียนเก่งจังเลย

พี่ฟัง ฟัง ฟัง ยังสกัดได้ไม่เท่านี้เลย ขอบคุณค่ะ...