นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทบาทของคนทำงานทุกคน สำหรับการผลักดัน KM ในองค์กร

Ico48

ทำด้วยใจก่อน ไม่ต้องให้ใครมาตั้งตำแหน่งอะไรให้

ประโยคนี้สำคัญมากคะ...ต้องเริ่มที่ใจเราก่อน....เริ่มจากพวกบ้าพลังทั้งหลายนี้แหละคะ  แรงเยอะดี...แต่ต้องคอยน้ำทิพย์ชะโลมใจนะคะ...ไม่งั้นหมดแรงกลางทาง ที่บอกว่าในบันทึกพิสูจน์ด้วยตัวเองจนเป้ฯที่ประจักษ์แล้วคะ...จึงกลั่นกรองออกมาเป็นบันทึกเรื่อง

นี้คะ...ไม่แน่ใจพี่โอ๋อ่านหรือยังhttp://share.psu.ac.th/blog/happy-surat/2738