นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 :: 14 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกัน “ทุกวัน".. ::

Ico48

มีความเห็นว่า ข้อแนะนำเหล่านี้ใช้ได้ดีเลย