นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผ้าไทย ประยุกต์ใส่ในวันทำงาน

Ico48

ขอใส่ทุกวัน ยกเว้นวันออกปฏิบัติงานในพื้นที่

ร่วมสร้างกระแสงามอย่างไทย กับประชาคมคณะทรัพยากรธรรม ม.อ.ค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง