นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขาดแคลน

Ico48

ความสำคัญอยู่ที่การเข้าถึงเขา ไปร่วมทำความเข้าใจ แล้วก้าวไปพร้อมกัน เมื่อเราให้เราจะได้รับเสมอ

การร่วมเติมเต็มช่องว่าง เพื่อลดส่วนเกิน เติมส่วนขาด ในสังคม นักศึกษาเป็นตัวเชื่อมประสานที่ดีมากในการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ ปณิธาน ไปด้วยกัน )

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พุทธศตวรรษที่ 26 )

คนเกิดก่อนเป็นครูพร้อมจัดกระบวนการร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ด้วยความกรุณา

เจริญธรรม สำนึกดีค่ะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: ขาดแคลน