นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ออมเงินกับมหาวิทยาลัยธนาคาร

Ico48

ความจำสมัยเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยตอนเป็นนักศึกษากลับคืนมาเลยค่ะ

อนาคตอันเก่าแก่กำลังหวนคืน

ยินดีด้วยค่ะ

ยาดมเอง