นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชื่อใหม่ : "สโมสรบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่"

Ico48

สั้น ๆ ง่าย ๆ ได้ใจความ เป็นหนึ่งเดียว

อิอิอิ

เราเอง