นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ICP OES คือ

Ico48

น้องไปป์ แก้ไขคำว่า Aliment เป็น Alignment ด้วยนะจ๊ะ

เนื้อหาเต็ม: ICP OES คือ