นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 I am, I have and I can: ข้อพิจารณาของการมีชีวิต

Ico48

ชอบจังค่ะ อาจารย์ เดี๋ยวต้องลองวิเคราะห์ตัวเองดูบ้าง (แต่คงไม่ออกสื่อ 555)