นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 I am, I have and I can: ข้อพิจารณาของการมีชีวิต

Ico48
Smarn (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
26 กุมภาพันธ์ 2559 15:53
#104760

สาธุ แปลว่าดีแล้ว ครับ