นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สร้างผลิตภัณฑ์ขายใน eBay

Ico48

       ผ่านพ้นไป 3 เดือนผลิตภัณฑ์จำนวน 50 ตัวก็จำหน่ายหมด ทั้งในบ้านเราเองและใน ebay ในจำนวนพอ ๆ กัน การจำหน่ายในบ้านเราจะเป็นในลักษณะตัวแทนจำหน่ายคือหลังจากมีผู้ซื้อและทราบความประสงค์แล้วเราก็จะยุติไว้แค่นี้ มุ่งไปขายเฉพาะใน ebay เพียงที่เดียว

       การขายใน ebay เริ่มแรกก็ขายเป็นชุดพบว่าขายไม่ค่อยได้อาจจะด้วยราคารวมที่สูงขึ้นหรือด้วยสาเหตุว่าเป็นอุปกรณ์ที่ซ้ำซ้อนกับที่เขามีอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นการคาดเดาเอาเองครับ ก็เลยเปลี่ยนมาขายแบบแยกชิ้นคือเฉพาะเป้าเพียงอย่างเดียว อุปกรณ์ตัวอื่นอาจจะมีขายในบ้านเขาอยู่แล้ว ผลปรากฎว่าเริ่มขายได้เรื่อย ๆ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ขายได้ก็คือราคาที่ตั้งไว้ถูกกว่าผู้ขายคนอื่น ๆ ในสินค้าประเภทเดียวกัน ผู้ซื้อมักจะซื้อเพียงตัวเดียวหรือสองตัวเป็นอย่างมากแสดงว่านำไปใช้เอง มีผู้ซื้อจากหลายประเทศครับเช่น USA, TURKEY, RUSSIA, CANADA, MEXICO, NORWAY, FRANCE แสดงให้เห็นว่าการค้าขายใน ebay มีการเข้าถึง รับรู้อย่างกว้างขวาง

       การส่งสินค้าถึงปลายทางเกือบทั้งหมดมักจะไม่มีปัญหา

       สินค้าส่งถึงปลายทางแล้วทำงานไม่ได้ก็มีบ้างก็จำเป็นต้องส่งตัวใหม่ไปทดแทนหรือไม่ก็คืนเงินแล้วแต่ความต้องการของผู้ซื้อ

       ได้คำแนะนำจากผู้ซื้อถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ของสินค้าที่ควรจะเป็นซึ่งสามารถนำมาปรับปรุง เพิ่มเติมในรุ่นถัดไป