นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สารอันตรายในอากาศ

Ico48

"ผู้เชี่ยวชาญจากกรามโรงงานของจังหวัดสงขลา" สระ อา เกินมาตัวหนึ่งค่ะ

"สำหรับตรวจในอาคาร สภาพแว้ดล้อมทั่วไป" อันนี้ไม้ โทเกินค่ะ 

เนื้อหาเต็ม: สารอันตรายในอากาศ