นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 15 ปี ปิดบัญชี ทุน กยศ

Ico48

ผ่อนจนหมดหนี้ แต่สิ่งที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า คือความรับผิดชอบ การรู้จักประมาณ คือภูมิคุ้มกันที่สำคัญจริงๆค่ะ

ยินดีกับความสำเร็จของความพยายามค่ะ DaDa

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: 15 ปี ปิดบัญชี ทุน กยศ