นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตะลุย Japan (1) : ตื่นเต้น

Ico48

เพราะเห็นคนที่ร่วม Trip หน้าตาคุ้น ๆ ทั้งน้าน

เนื้อหาเต็ม: ตะลุย Japan (1) : ตื่นเต้น