นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 3BB อยู่ๆ ก็ Forward port ไม่ได้

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
19 April 2016 13:12
#104964

บ้านตีลังกา

อิอิอิ

เราเอง