นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 After Action Review : Lean Follow Up (HRM PSU TRANG)

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
27 May 2016 10:54
#105091

ความต่อเนื่องจะนำมาสู่ความยั่งยืนค่ะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: After Action Review : Lean Follow Up (HRM PSU TRANG)