นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตลาดปลอดโฟม

Ico48
Baby (Recent Activities)
16 June 2016 09:41
#105145

ยอดเยี่ยม การใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว นั้น ทำให้อาหารดูน่ากิน สวยงามด้วยค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ตลาดปลอดโฟม