นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดวงตาคือ...หน้าต่างของหัวใจ

Ico48

น้องยูโรไปโรงเรียนแล้ว...เก่ง กล้าคุยมากขึ้นค่ะ ยิ้มหล่อด้วยค่ะ