นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกเล่าเรื่องราวผ่านศิลปะ

Ico48

เคยได้ชมน้องแสตมป์วาดรูปเช่นกัน และมีคุณพ่อน้องแสตมป์อยู่ด้วย ชื่นชมความเก่งของน้อง