นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกเล่าเรื่องราวผ่านศิลปะ

Ico48
  • เยี่ยมมากเลยค่ะ
  • ขอบคุณน้องแสตมป์
  • ขอบคุณ ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย
  • ทำให้เสามีชีวิต อาคาร 3 มีชีวาค่ะ