นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 คุณโสภิดา ขี่ทอง

Ico48

น้องจิ๊บ โสภิดา ขี่ทอง เหมาะสมกับได้รับตำแหน่ง "บุคลากรดีเด่น" เพราะเธอมีความ

  • รักในงานกิจการนักศึกษา
  • รักคณะฯ เพราะเธอคือ ลูกหม้อทรัพยฯ สำเร็จการศึกษาจากคณะทรัพยฯ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
  • เสียสละ ทุ่มเท ไม่เกี่ยงงาน
  • จิตใจดี คิดบวก