นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี

Ico48

เพิ่งรู้สึกว่าอร่อยมาก

สมัยเด็ก ๆ (หลายสิบปีแล้ว) ได้ทานบ่อย รวมทั้งเคยไปหาเก็บเอง ตอนนั้นก็รู้สึกงั้น ๆ ที่ Tops พอมีวางขายบ้างบางจังหวะ