นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทบาทของคนทำงานทุกคน สำหรับการผลักดัน KM ในองค์กร

Ico48
เห็นด้วยกับหลายๆ ข้อความในบันทึกนี้..ขอบคุณมากๆ ค่ะที่บันทึกไว้..