นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำกำลังกระเพื่อม

Ico48

น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ เพียงแต่ต้องเตรียมรับมือ อย่าให้กระทบกับงานประจำของเรา

เนื้อหาเต็ม: น้ำกำลังกระเพื่อม