นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำนึง สร้อยสีมาก เส้นทางอาชีพ เกษตรปลอดภัย ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

Ico48

สุดยอดเลยค่ะพี่คำนึงและภรรยา ยกนิ้วให้เลย

เวลาไปซื้อของพี่คำนึง จะยิ้มแย้มแจ่มใส ใจดี น่ารักค่ะ