นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลุ่มวรรณศิลป์

Ico48

มาเชียร์ทีมวรรณศิลป์ด้วยค่ะ ทำให้ได้น้องใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านบันทึกค่ะ

เนื้อหาเต็ม: กลุ่มวรรณศิลป์