นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ของ Share.psu

Ico48
  • มาให้กำลังพี่ โอ๋ น่ารักเสมอ ที่สรุป ให้พวกเราได้ทราบกัน และดีใจนะค่ะ ที่พวกเรายังมีบันทึกกันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า บางช่วงจะติดภาระกิจกันบ้าง
  • บันทึกบ้าง ดีกว่า ไม่ได้มาบันทึก
  • แสดงตัวตนให้เห็นกัน แสดงว่า เรามีความจริงใจต่อกัน