นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความทรงจำ...

Ico48

อ่านสบาย ๆ แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวเล็ก ๆ

เนื้อหาเต็ม: ความทรงจำ...