นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ปัญหานี้เกิดจากระบบการยืนยันตัวตนของศูนย์คอมพิวเตอร์ เท่าที่ทราบข้อมูลเกิดปัญหามาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนการแก้ไขนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบยืนยันตัวตนของศูนย์คอมพิวเตอร์ครับ

ระบบแชร์ไม่ได้ใช้ระบบการยืนยันตัวตนของแชร์เองแต่ใช้การพ่วงเข้ากับระบบยืนยันตัวตนของระบบเมล์@psu ดังนั้นถ้าระบบฯของศูนย์เดี้ยง แชร์ก็จะเดี้ยงไปด้วย

เท่าที่ทราบลองติดต่อคุณคณกรณ์  2121 ดูครับ

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน