นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

- ขอขอบคุณทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุก ๆ คนที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

- ขอบคุณท้าวแชร์ที่มีเมตตาช่วยตามเรื่องให้อีกแรง

- ขอบคุณ kwang saelee ที่ช่วยตามเรื่องอีกแรง

ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่ายครับ

ส่วนผม ขายอนครับ

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน