นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเดินทางไปสู่จุดหมาย

Ico48
kwang saelee (Recent Activities)
08 August 2016 10:13
#105436

เป็นกำลังใจให้สำหรับการเริ่มต้น ค่อยๆ เขียนไปสู้ๆครับ พี่หงส์