นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบจองห้องประชุม

Ico48

เป็นกำลังใจให้ครับพี่กุล มารับรางวัลของที่ระลึกได้เลยครับ

เนื้อหาเต็ม: ระบบจองห้องประชุม