นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาระงานประจำสู่ ..KM

Ico48

ขอบคุณ สำหรับข้อเสนอแนะค่ะ จะฝึกเขียนโดยให้เนื้อหาสามารถรวมอยู่ในหน้าบันทึก

เนื้อหาเต็ม: ภาระงานประจำสู่ ..KM