นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระวังใจ

Ico48

ยินดีด้วยนะค่ะ และขอให้พักผ่อนเยอะ ๆ เพื่อให้มี แรง กาย และใจ ในการก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งค่ะ ;)

เนื้อหาเต็ม: ระวังใจ