นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แปลงสาธิต "คนปลูกผัก"

Ico48
ทำท่าว [IP: 171.5.100.51]
09 September 2016 18:40
#105539

หากผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือเอาประโยชน์ของหน่วยงานและสาธารณชนเป็นที่ตั้งจริง ๆ ก็จะดีมาก ๆ