นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แปลงสาธิต "คนปลูกผัก"

Ico48
สตีป จ๊วบ [IP: 1.46.233.43]
10 September 2016 09:13
#105540

การทำสิ่งที่ไม่ถนัดเพราะหลงคิดว่าทำได้ เป็นความเสื่อม