นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แปลงสาธิต "คนปลูกผัก"

Ico48
Smarn (Recent Activities)
12 September 2016 11:33
#105541

เห็นควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งครับ

นาน ๆ ทีจะมีคนช่วยส่องกระจกให้