นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1

Ico48

ถ้าจองกล้า 8 เดือนตอนนี้ คณะฯ จะเริ่มจ่ายกล้าประมาณช่วงกลางเดือน ต.ค.2559 นะคะ หากถึงคิวทางคณะฯจะโทรไปแจ้งค่ะ