นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 name10-11.xlsx

Ico48
สิทธิกร เทพสุวรรณ [IP: 192.168.139.122]
03 ตุลาคม 2559 15:21
#105584

ผม ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ สังกัดคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอยกเลิกการการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในวันที่10ตุลาคม2559 แต่ยังเข้าร่วมงานในวันที่11 ตุลาคม 2559 ตามปกติครับ

เนื้อหาเต็ม: name10-11.xlsx