นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1

Ico48

สั่งซื้อได้ค่ะ ได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะ กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร. จำนวนต้นที่ต้องการค่ะ ขอบคุณค่ะ