นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Web Application

Ico48

ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ วิทยาเขตตรัง ขอขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันในครั้งนี้นะครับ