นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1

Ico48

เรียน คุณสิทธิ เลิศไกร

รับจองไว้แล้วนะคะ 100 ต้น ประมาณต้นปีหน้า รับของที่สถานีวิจัยท่าาเชียด อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (ตรงกันข้ามกับตลาดแม่ขรีค่ะ) ถ้าของพร้อมจะติดต่อกลับไปนะคะ