นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พอเพียงตามรอยพ่อ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
05 พฤศจิกายน 2559 13:05
#105656

สิ่งเล็ก ๆ ที่เราจะทำได้ ^_^ 

เนื้อหาเต็ม: พอเพียงตามรอยพ่อ