นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัญญาณจากฟ้า VR009

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
05 พฤศจิกายน 2559 13:10
#105658

ดูกี่ครั้ง ๆ ก็ชอบ

เนื้อหาเต็ม: สัญญาณจากฟ้า VR009