นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พอเพียงตามรอยพ่อ

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
05 November 2016 16:37
#105659

#บันทึกแนะนำ 05 พฤศจิกายน 2559

เนื้อหาเต็ม: พอเพียงตามรอยพ่อ